Kinderdagverblijf Chef Tut: waar het welzijn van je kind centraal staat

Kinderdagverblijf Chef Tut

Het kinderdagverblijf Chef Tut in Strombeek-Bever (Grimbergen, Vlaams-Brabant) beantwoordt aan alle normen opgelegd door de Overheid en heeft daardoor een attest van toezicht van Kind en Gezin. Voor de kinderopvang betaal je inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig.


De creche is elke werkdag geopend van 07u00 tot 18u00. We onthalen kinderen van de leeftijdsgroep van 0 tot 3 jaar. De verantwoordelijke Evelien Van de Velde heeft een diploma Bachelor Pedagogie van het jonge kind en heeft reeds meerdere jaren ervaring.

De acht waarden van ons kinderdagverblijf

  1. Respect: vanuit de multiculturele situatie hebben we respect voor alle gezinsvormen, nationaliteiten, geloofs- en levensovertuigingen.
  2. Openheid: we streven naar de grootst mogelijke duidelijkheid en transparantie van onze werking voor alle betrokkenen.
  3. Innovatie en creativiteit: we creëren zoveel mogelijk ruimte om vernieuwende projecten op maat van kinderen in te passen in de werking.
  4. Flexibiliteit: we zijn flexibel zowel naar ouders als kinderen toe, met oog voor ieders eigenheid. Als de werking het toelaat, passen wij ons aan.
  5. Huiselijkheid: we zijn één grote familie, met een goede verstandhouding tussen alle betrokkenen. Het inrichten van de ruimtes waar de kinderen vertoeven, de communicatie met de medewerkers, de bereikbaarheid van de leidinggevende dragen allen bij tot een open sfeer. De leefgroepen zijn ingedeeld in baby's: max. 9 kinderen, kruipers: max 9 kinderen, lopers: max. 15 kinderen.
  6. Ondersteuning voor zowel kind als ouder: we kiezen voor een lage drempel, zodat iedereen makkelijk aan informatie kan komen of via een informeel gesprek een onderliggende hulpvraag kan formuleren.
  7. Kwaliteit: een kwalitatieve dienstverlening is vanzelfsprekend, maar vraagt een kritische houding tegenover de eigen werking en vooral het pedagogische handelen ten aanzien van het kind. Dit vergt systematische reflectie, evaluatie, sturing en bijscholing. Onze leidraad zijn de kwaliteitscriteria die ons aangereikt worden door Kind en Gezin en de Vlaamse Overheid.
  8. Gelijkheid: We gaan ervan uit dat elk leven uniek en evenwaardig is en dat ieders inbreng belangrijk is.

Kinderdagverblijf Chef Tut, een thuis voor kinderen

Bij Kinderdagverblijf Chef Tut vinden we het belangrijk om je kindje op te vangen in een betrouwbare, vertrouwde omgeving. Ons kinderdagverblijf moet een veilige thuishaven zijn, waar je kindje graag naartoe komt, zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen.

Geen kind is hetzelfde, elk heeft zijn/haar eigen ritme, behoeften en interesses. We benaderen en stimuleren ieder kind dan ook individueel met een zorg op maat en bieden per leefgroepje met een vaste begeleider een ruime waaier aan activiteiten. In welke leefgroep je kindje ingedeeld wordt, is afhankelijk van zijn/haar evolutie: een babyafdeling van 0 tot 10 maanden, een kruiperafdeling van 10 tot 18 maanden en een peuterafdeling van ouder dan 18 maanden.

Meer weten?

Kinderdagverblijf Chef Tut, een thuis voor ouders

We hechten belang aan een nauwe samenwerking met de ouders, met openheid, vertrouwen en eerlijkheid tussen de ouders en het team van ons kinderdagverblijf. Zo willen we een voortzetting zijn van de opvoeding die ouders hun kinderen thuis aanbieden. Mogelijke problemen moeten in alle openheid aan bod kunnen komen. We hebben respect voor elkaars filosofische overtuigingen en houden zoveel mogelijk rekening met de gebruiken en gewoonten van ieders cultuur. Ons team is gericht op de maximale integratie van zowel kind als ouder.


Ouders hebben de vrije toegang tot het kinderdagverblijf als de dagelijkse werking niet in het gedrang komt. Communicatie met de ouders is dus een must, met een zo goed mogelijk contact vanaf de eerste ontmoeting. ’s Morgens en ’s avonds lassen we mondeling en via e-mail (d-care) gespreksmomenten in om samen met de ouders de dagindeling van je kind, zowel van thuis als van in het kinderdagverblijf, te overlopen.

Kom bij ons langs!

Kinderdagverblijf Chef Tut, een thuis voor medewerkers

Ons kinderdagverblijf streeft ernaar om een goede verstandhouding te behouden tussen de verschillende medewerkers met respect en een open geest voor mekaars ideeën, ongeacht hun functie. Er vindt regelmatig overleg plaats binnen de verschillende leefgroepen. De medewerkers kunnen bovendien altijd bij hun leidinggevenden terecht met vragen of opmerkingen.

Verantwoordelijke
Evelien Van de Velde

 0494 85 68 94

Kinderdagverblijf ​Chef Tut​

Koningslosesteenweg 52

1853 Strombeek-Bever


 02 270 10 05

 chef-tut@hotmail.be

Kinderdagverblijf Chef Tut beter leren kennen, wenst u meer informatie? 

Contacteer ons en kom gerust eens langs in onze crèche in Strombeek-Bever!